zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Chemické látky

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP
Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006... Nařízení stanoví systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí. Jedná se o obsáhlý předpis, který má...
12. prosince 2019
Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí =...
Články z tisku
Naši partneři
Složky životního prostředí